joi, 15 martie 2012

527. La întâlnirea cu Medy

527. La întâlnirea cu Medy


Am zburat până la nori când mi-ai spus că nimeni nu ţi-a şoptit la ureche sub culoare albastră de ceaţă aşa minunate cuvinte acum când mă-mpiedic de-o stâncă mă ridici şi îmi aduci aminte de şuvoiul sublim de neliniştea veche comunicăm prin vibraţii mă ridic salut cerul cu mâna i-adevărat nu mai zbor până sus deşi văd bine aşa la distanţă însă am o reţinere la a nu ştiu câta întâlnire programată din timp cu acordul ambelor părţi am întârziat căutând în neştire printre celelalte edificii inestimabile ale iluziei am mişcat obiecte neclintite vreodată am desfăcut pachete cu sigilii intacte am trimis în neant geometrii perfecte de păianjen am verificat toate cuvintele pe care le-am scris am făcut du-te vino pe ape de fluvii şi nu am găsit numărul meu norocos acum fie ce-o fi toate-s întoarse pe dos las în urmă această harababură alerg cu speranţa că tu ai înţeles şi în alte momente că sufletul omului nu intră-n modificări pe bază de accidente minore .


12 aprilie 1988

de Grigore Rotaru Delacamboru
autor photo : C . R . B .

miercuri, 14 martie 2012

526. Un semn

526. Un semn


Ce aritmetică ne-ar fi de folos pentru a nota

unghiurile din care putem privi o celulă

fără lupă cu mâner în ghivent argintiu

fără cilindru prin inimă rotind lumi paralele

fără microscop fără axa lui ce include focare

fără al treilea ochi fără lunete de iarbă

numai cu lumina de pretutindeni

jocul să fie real finalul incert.


28 august 1987

de Grigore Rotaru Delacamboru

Autor photo : R . G .

marți, 13 martie 2012

525. Spaţiu închis

525. Spaţiu închis


Zeul a străbătut cu privirea codrii înalţi

frunză cu frunză şi umbră cu umbră

apoi mugurii au fost număraţi

şi au devenit frunze cu umbre

privirea zeului avea sub control

mai toate celulele hipnoză şi fericire

bobul de rouă era studiat

într-un spaţiu închis oglindit curbiliniu

un râu albastru curgea prin văzduh

călătorea privirea zeului

raza devenea infinită .
De Grigore Rotaru Delacamboru

4 aprilie 1974

Aotor photo: R . G .

luni, 12 martie 2012

524. Petrecere

524. Petrecere


E-o-nghesuială de celule

lichide şi fără membrană

sub soarele care apune

însângerat precum o rană

cu focul viu care inundă

până în inimă a lipsă

că bolta cerului rotundă

se prăbuşeşte în elipsă

veni-vor veseli măscărici

cu hărmălaie de paradă

să schimbe cerul pe aici

că multe stele vor să cadă

curgând şuvoiul se împarte

toţi vinovaţii s-au retras

ce se petrece scrie-n carte

există şi loc de popas.


august 1989

de Rotaru Grigore Delacamboru
Autor photo: R . G .

vineri, 9 martie 2012

523. Sens

523. Sens


Ca rânduială primordială

în astă lume coloidală

ni se impune să-avem un nume

un miez anume pe verticală

coloană vie ca o minune

sau o spirală trandafirie

de tot avidă şi translucidă

bijuterie şi ritm intens

s-avem un sens ascuns îndemn

până la semn cercul de lemn

trimite val în asfinţit

spaţiul oval nemărginit .


5 septembrie 1999

de Grigore Rotaru DelacamboruAutor photo : R . G .

miercuri, 7 martie 2012

522. La Dionisie Torcătorul

522. La Dionisie Torcătorul


Urcăm scara la Dionisie

să ajungem sub cupola din inima muntelui

să intrăm în miezul de piatră

sub bolta cerului de piatră

să-i privim pe cei prinşi în oglinda boltită

pe cei ce-au nevoit zile şi nopţi

cu buricele degetelor cu unghiile cu ghionoaia

şi cu alte unelte dumnezeieşti

să scoată-n lumina de-afară

sub formă de aşchii gresia mută

urcăm să vedem noi cu privirea noastră

suntem necredincioşii strănepoţi ai lui Toma

vrem să atingem urmele incizate acolo

riduri ferme dâre scurte de stele căzând

să atingem cu mâinile noastre locurile

unde îşi ţinea lâna şi fuioarele

unde îşi ţinea furca de tors

fusele druga sucala vârtelniţa

ţevile de cucută mosoarele de lemn

scara mobilă făcută din curmeie de tei

pe care o ridica să rupă legătura cu lumea

şi toate cele de trebuinţă să ne imaginăm

cum erau rânduite în bordeiul acesta sublim

şi apa şi hrana că erau ridicate aici sub cerul de piatră

mai aproape de cerul albastru

unde timpul torcea liniştit

prinzând ritmul uneltelor simple

pe care le mânuia liniştit Sfinţia Sa

Dionisie Torcătorul.


mai 2008

De Grigore Rotaru DelacamboruAutor photos : R . G .

marți, 6 martie 2012

521. Nişte propoziţii despre activitatea gândului meu

521. Nişte propoziţii despre activitatea gândului meu


Înţelegeam de ce îşi schimbă nourii forma

de ce trec toamna grăbite gâturi golaşe

atunci au început aripile să mi se tocească

iarba nu mai avea acelaşi miros

multe păreri deveneau inutile

gândul o lua de la capăt

desfăcea noţiune cu noţiune

câmpul golaş muntele neted plaiul bătătorit

doar din loc în loc o altă nuanţă

câte un petic cărămiziu

semn că acolo a sfârşit o stea căzătoare

gândul înconjura acest continent mişcător

fără contururi precise fără o poziţie fixă

de nevoie e mai bine să ai capătul lumii

decât golul mărginit de o umbră

gândul o lua de la capăt plutind

ca un abur obosit dar plin de miresme

ca o pasăre toamna.


23 iulie 1980

de Grigore Rotaru Delacamboru

Autor photo : C . C . I .

luni, 5 martie 2012

520. Speranţă

520. Speranţă


Am alunecat cu sania mea cu viaţa mea cu tot ce este al meu

până aici la rădăcină de curcubeu

peisajul acesta cu raze desfăcute-n culori visătoare

palpită curbiliniu de parcă adie aripa de ninsoare

cu linii ce alungă meduze spaţii goale ce urcă

in echilibru total ferecată orizontala în furca

până dincolo de câmpia ce ne desparte o parte de carte

de cealaltă parte odată cu negura care pluteşte departe

şi cad ostenite tentacule albe sub lună

tulburând liniştea sevelor care în frunză se împreună

este necesar să existe o cupolă construită în verde

cu fir de zefir împletit în şoapta de taină se pierde

să mulţumim zeului că a fost generos

şi a lăsat picătura să aline fluier de os

ca a lăsat raza în peştera de nisip să coboare

sau în fantasme printre lacrimi de sare

a îngăduit sângelui să curgă pe faţă curată

de piatră descântată cu şanţuri care din trecut se arată

înconjurând bulbul solar cu o parte ascunsă în miez

mugure înălţat din străfunduri minune pe care-o visez

cu unele mici sacrificii de apă-nmulţită suflată fuior

peste pajişti cu iarbă înaltă ghizdei încâlcit şi mohor

acolo caii au aripi sângele dă în pârgă năprui

iar tăria gâlgâie din miezul de piatră statui .

Am alunecat din greşeală-n greşeală suind trepte

şi tot sper că va fi cineva paşii mei să îndrepte .

august 1988

de Grigore Rotaru Delacamboru

R. G. 2487Autor photo : R . G .

sâmbătă, 3 martie 2012

519. Privilegiu

519. Privilegiu


Zeul este perfect

linia dreapta cercul roua ceaţa albastră

prin faptul că sunt trimise

au imperfecţiuni nedetectabile

noi oamenii – pentru ca suntem făcuţi

pentru că lumină am văzut

în păcat ne-am născut

cu moartea ne-am logodit

avem privilegiu

de a ne perfecţiona prin greşeli.


14 august 1974

De Grigore Rotaru DelacamboruAutor photo : R . G .