marți, 5 aprilie 2011

478. Valul

Valul

Din când în când ţi se arată-n oglindă

că nu poţi descrie efectul unei atingeri

să treacă şi valul acesta au zis piticii

inhalând miresmele amurgului sângeriu

până-n momentul când ceaţa o fi să coboare

aliniind iluzii albastre piese decolorate sau opaline

odată cu dansul amăgitor un fel de impuls general

cineva prin celule călătorind aminteşte

că totul e provizoriu şi sub fierbinţeala îndepărtării

întrezăreşte un nou început o nouă cuprindere

numai gândul are drept călăuză propria lumină

şi cale neîngrădită spre înaltele depărtări

în Grădina mărturisirii se-apleacă celula

şi în timp ce îşi negociază unduirile

pasărea urcă plutind ridicată de şoapte fluide

născute - n fântâna ecoului sacru

a trecut şi valul acesta au zis piticii

gândul se risipeşte.

27 martie 1987

de Grigore Rotaru Delacamboru
Autor photo : R . G .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu