sâmbătă, 27 august 2011

510. Optică

Optică


Zei obosiţi trec prin lentile

spre o planetă răcoroasă

şi greierii acestei zile

se-ascund în zidul de sub casă


mai toate zac a boală veche

în putregai de paie ude

punem butonul la ureche

să auzim ce nu se-aude


plimbăm lentila în neştire

prin aburul de rostopască

cu chef de dincolo de fire

sub noi o vietate cască


parcă ar fi o altă lume

în lung pe axă cum se cere

piticii – aplaudă fac glume

şi-înoată zilnic în plăcere.


de Grigore Rotaru DelacamboruAutor photo : Ay


vineri, 26 august 2011

509. Toamnă

Toamnă


Cum idolul de galben e o fructă

călătoresc iluzii prin conductă

prin vasele de carne capilare

aleargă o caleaşcă de ninsoare

ca o secretă cheie de cuvinte

uitată dinadins de dinainte

pe un covor de patimă subţire

un ochi pulverizat să ne admire

a zodiei curbură peste pleoapă

mai sus de cercul norilor din apă

arzând albastruI liniei din palmă

călătorim către o clipă calmă.


septembrie 1988

de Grigore Rotaru DelacamboruAutor photo : R . G .

508. Clepsidră

Clepsidră


Cenuşa nopţilor albe

cade printre degete

în zori

atmosfera este curată.


de Grigore Rotaru DelacamboruAutor phoyo : R . G .

marți, 23 august 2011

507. Valoare

Valoare


Arde cântând privighetoarea

atâta tril că se înmoaie

văzduhul.


8 martie 1988

de Grigore Rotaru Delacamboru
Autor photo : R . G .

luni, 22 august 2011

506. Tablou de zi

Tablou de zi


Dacă dormi pe un pat de aur

visezi drumul melcilor pentru împerechere

o apă galbenă trece peste celule

poleită cu vraja încetinitorului

sub nouri îngerii au putere

seminţele zboară prin pământ

numai munţii de sare

ascund duhuri mai răzvrătite

o pasăre te scoate din vis

iar tu eşti mulţumit

că mai poţi să strigi

o clipă un sunet.


10 ianuarie 1988

de Grigore Rotaru Delacamboru
Autor photo : R . G .

marți, 9 august 2011

505. Metamorfoză

Metamorfoză


E posibil să locuim în castel

în această vacanţă

frunzele de nisip

se mişcă pe ziduri de sticlă

cu încetinitorul unui vis de jertfă

de lumânări se ocupă flora meliferă

şi somnul coboară pe o spirală în păsări

anotimpul se oglindeşte-n iluzii

fără de cuprins baie universală

spre care vin zeii încă nebotezaţi

şi turma de reptile.


4 aprilie 1988

de Grigore Rotaru Delacamboru
Autor photo : R . G .

504. Echilibru

Echilibru


Punctul ce sprijină cumpăna

dintre noapte şi zi

învelit în cămaşa de forţă a trecerii

cu ultimul ban o să plătim

pelinul amar

elanuri fixe planificate

sub zodia vis

pe catalige pasul este mai mare.


4 aprilie 1988

de Grigore Rotaru DelacamboruAutor photo : R . G .

503. Despre cuvânt ca formăDespre cuvânt ca formă


Rugăciunea pietrei zidită în cercuri

încremenind milenii şi coloane de apă

numai clipa aceasta face parte

din peisajul grăbit

poate o flacără curge pe la fereastră

clătinând convingerile trecătorilor

mai ales cei cu sentimente simple

care mai cred că aproapele nostru

preferă spaţiile blânde

unde cuvântul începe odatI cu lumina.

S-ar putea să gândeşti că nu mai exişti

singurătatea coboară din arbori alene

ca lacrima orbului pe câmpia sărată

spre margini secrete în altă lume unde

obiectul devine formă fără culoare

cuvântul devine formă a risipirii

şi înmiresmate perdele nesfârşite cad .


iunie 1983

de Grigore Rotaru Delacamboru
Autor photo : R . G .

502. Cineva

Cineva


Cineva îmi bate în uşă neîncetat

imperceptibil

de fapt nimeni nu aude

numai eu aud

spun că uşa e deschisă

nimeni nu intră numai eu intru

cineva îmi bate să ies.


martie 1988

de Grigore Rotaru DelacamboruAutor photo : R . G .

501.Raza privirii

Raza privirii


Pătrunzători sunt ochii tăi Doamne

eu mă ascund în cuvinte

şi raza privirii tale mă dezvăluie.


martie 1988

de Grigore Rotaru DelacamboruAutor photo : R . G .

luni, 8 august 2011

500. Câtă vreme

Câtă vreme


Frunza cade a târziu

prin văzduh chihlimbariu

ceas cu limbile fluide

în celulă se închide

doar în peştera din oase

zace ecou de mătase

şi din ce în ce mai rar

liniştea trimite var

cu o floare de răcoare

cochilie zburătoare

o clipă spre semnul mare

vorbe nu mai vor să cadă

moara macină zăpadă

peste vale într-o doară

umbra timpului măsoară

cât e fumul pentru pas

câtă frunză a rămas

cât e var mărgăritar

câtă vreme-i în zadar.


decembrie 1988

de Grigore Rotaru DelacamboruAutor photo : R . G .

499. Act

Act


Zeul ţine marea în palme

Fecioara din Myr se scaldă

sfera cu voluptăţi e în centru

în centrul sferei ochiul de şarpe

priveşte prin pereţii - lentilă

şirul nesfârşit de frunze de viţă

şi unicul măr ce a căzut pe ţărm

fecioara atinge uscatul

zeul a îndepărtat palmele.


De Grigore Rotaru Delacamboru

8 februarie 1988Autyor photo : R . G .

498. Moment

Moment


Iubirea şi ura sunt pagini de jurnal

ce singuri am rămas

clepsidra-i ruginită

şi a tras la mal

vinovaţi vânători

pedepsiţi trag la semn

numai câinele ud

roade poarta de lemn .


De Grigore Rotaru Delacamboru

8 februarie 1988Autor photo : R . G .

497. Numai aripa

Numai aripa

Acesta este preţul de intrare

prea multe voci sugrumate

se sting în pustiu

luminează-ţi sufletul

cale neîngrădită

un pretins e posibil

minune care ucide în tăcere absurdul

răspunsul nu mai contează

poate acelaşi poate mai otrăvit

contează numai aripa

sub steaua de aur

cauza drumului ei

clipa rarefiată şi semnul imponderabil

rarefiată sublima carne

poate meduză urcând

într-o sferă lichidă

te interesează linia rânduielii

îmi aminteşti îngrijorată

ne risipim ne risipim.

De Grigore Rotaru Delacamboru

8 februarie 1989Autor photo : R . G .

duminică, 7 august 2011

496. O viaţă printre poliedre

O viaţă printre poliedre


Apă oarbă mişcarea acelor fiinţe

aflate în afara materiei dincolo de timp

poate numai o stare în care eşti invitat să rămâi

unde vămuind vremea valuri vămuind soarta

se lucrează sub geometria secretă a simetriilor

axe rotaţii căderi în forma iniţială cu denumiri standard

faţă în faţă două lumi în prelungirea tăcerii

semne de la steauă trimise prin putere de flacără

prin fereastra de fum două lumi clipele şi unele iluzii

nu te îndepărta ( mi-ai zis ) urmează

o minune care ucide strigătul unui cais

am trecut pe lângă bariera de puncte suspendate

un fel de şir indian – de fapt zeiţe cu părul galben

zâmbind îşi întăreau aura prin efectul de poliedru

şi ne îndepărtam unul de altul clipă de clipă

fără odihnă.


4 ianuarie 1989

de Grigore Rotaru Delacamboru
Autor photo : R . G .

sâmbătă, 6 august 2011

495 . Ploaia şi singurătatea

Ploaia şi singurătatea


Aud materia plângând - Bacovia


În seara asta trebuie să plouă liniştit

fără surle şi trâmbiţe fără tunete

încât să putem deschide fereastra

să auzim plânsul care desfigurează materia


În seara asta trebuie să plouă duios

nu vom regreta că nu vom vedea steaua poeţilor

vom avea timp să alegem cuvintele

ideile să fie curate vom zâmbi amintirilor


La sfârşit poate vom recunoaşte

că este necesar să intre în verificare

incursiunile de tip telepatic

când trecem unul prin altul


Singurătatea nu modifică timpul.


De Grigore Rotaru Delacamboru

17 martie 1987
Autor photo : R . G .