duminică, 27 februarie 2011

472. Părere

Părere


Îngerul ce a sosit aici călăuzit de un crin

poleit cu polenul din Rai

pluteşte aşa de uşor că nici raza nu-l simte

numai pulverizează în particule fine

de aură iar văzduhul înfiorat

a devenit o clipă imponderabil

peste înfiorare nu se trece oricum.


17 iunie 1975

de Grigore Rotaru Delacamboru

Autor photo : R . G .

miercuri, 23 februarie 2011

471. Ce nu se ştie

Ce nu se ştie


Ştim cât este ora

cât o să dureze un film

cât o să existe soarele

câte podgorii vor trece prin ulcică

ştim că o să vină îngerul

cu cele şapte cântare

de abur de brumă de oglindire

de cele văzute vorbite pohtite

de închinare

nu se ştie de fel

ce vârstă o să aibă un sentiment

a ieşit la iveală noianul de variante

nu e posibil de compus o concluzie

mai trebuie să facem nişte experienţe

să ne întoarcem la eprubetă.


23 martie 1988

de Grigore Rotaru Delacamboru
Autor photo : R . G .

luni, 21 februarie 2011

470. O geometrie

O geometrie


Străbunii

măsoară întunericul

dintre două raze

această geometrie

necunoscută

cu tainele ei

ne urmăreşte.


24 mai 1988

de Grigore Rotaru

Delacamboru
Autor photo : R . G .sâmbătă, 19 februarie 2011

469.Numai

Numai


Vaporii tandri de mercur aprind oglindă

în camera linului în apele cerului

pentru amurgul răvăşit

pentru cele ce s-au întâmplat la răscruci

hărăzind nelinişte curgerii şi ecoului

dacă aburii sângelui urcă

pe firul fără sfârşit în spirală

şarpe înspăimântat puterea de neclintit

totuşi a părăsit coşmarul alinierii

fără pic de regret pentru carnea

ascunsă de stele sub iarbă

şi pentru oasele tălpige la sănii

numai drum numai pulbere albă

şi neîntoarcere.


30 octombrie 1983

de Grigore Rotaru

Delacamboru
Autor photo : R . G .


joi, 17 februarie 2011

468. Prag

Prag


Apă vie roua descântată

într-o atingere toropitoare

de mugure de ramură de floare

fără întoarcere în suspin pe o rază

numai sclipind şi cerul descreşte

cu nourii închişi într-o sferă

şi iarba-i transfigurată – ce zumzet

poate renunţă poate dispare poate

lasă urma sublimă duhul creşterii

are clipe ce nu se pun la-ndoială

are cale neîngrădită în spaţii

are soră coloana în curgere spre înalt

revărsarea provine din inimă

puncte fantastice inimi ale celor văzute

şi inima cu mult mai ascunsă a întregului

în cumpănă pe această curbură de lacrimă

cu cele pentru care nu s-a deschis fereastra.


3 aprilie 1979

de Grigore Rotaru

Delacamboru


( este posibil să mărim imaginea )Autor photo : R . G .miercuri, 16 februarie 2011

467. Despre flacără

Despre flacără


Pâlpâie flacăra poemului acesta

fiind retezate unele fire ( de platină )

cele ce leagă o genune de alta

cu imperiul de geometrie artistică

al închipuirii mai întâi apoi al necesităţii

legăm clipă de clipă de picătură

paingul ne aminteşte parabola

îşi anină imperiul în aer

timpul este rotit sub aştrii la nesfârşit

urmaşii noştri vor întinde fire deosebite

visul va avea chip de lebădă

lumile vor fi acceptate sub zodii

unele părţi componente – respinse

altele numai clătinate

acum suntem în zodia nervurii

valul este fierbinte urzeala sărată

gura ameţitoare o să tragem la semn

o să obţinem dreptul la nemărginire

atunci zarul alb fără puncte

o să cadă în această flacără albastră.


de Grigore Rotaru Delacamboru
Compoziţie : Ayjoi, 10 februarie 2011

466. Propunere

Propunere


Sunetul ce a răsărit în faţa muntelui

ca o floare de crin vestitoare

cu lumina aici şi polenul risipit în ecouri

ne oferă un spaţiu probabil de rugăciune

coloană vie o verticală a surâsului.


Decât să respingem noţiuni prea puţin luminate

pentru clipa ce întârzie nevinovată

mai bine aduceţi vasul cu apă

în faţa neliniştii noastre

să ne spălăm pe mâini .


Se ştie că o mână spală pe alta

cel puţin o dată pe zi.


26 octombrie 1978

de Grigore Rotaru DelacamboruAutor photo : Axmiercuri, 9 februarie 2011

465. Nu se ştie

Nu se ştie


Păşim prin hăţişul vorbelor multicolore

cele ce ar folosi la îmblânzirea erorilor

cele ce ar sfărâma piatra

cele ce ar înmulţi pâinea cea de toate zilele

strecurăm câte un fir luminos

mutăm iluziile în locul altor iluzii

şi aşteptăm să descopere cineva

minunata formulă a nemuririi

nu se ştie niciodată când sare iepurele

suntem permanent în starea

de atenţie somnoroasă.


3 martie 1969

de Grigore Rotaru Delacamboru
Autor photo : Axmarți, 8 februarie 2011

462. Motiv

Motiv


Tace faunul erorii împovărat

cu altarul inimii noastre

sângele este de vină spun piticii

aleargă duce şi - aduce

dar nu-i îngăduit să cunoaştem

adevăratul sens al greşelilor

suntem răpiţi pentru lumină

şi va fi dimineaţă

plutind în aburul ceştii cuvintele

păsări desenate cândva în nisip

prin semne e posibil să ne-amintim

ceea ce a fost cu putinţă

ca tristeţea să devină amarnică.


29 octombrie 1984

de Grigore Rotaru Delacamboru

Autor photo : R . G .
luni, 7 februarie 2011

461. Trebuie ( 2 )


Trebuie ( 2 )


Trebuie să existe ( nouă nu ni se arată )

un fel de tratat despre trecere

despre alchimia exterioară a zicerii

de la prima vocală până la punctul de fierbere

când aburul catifelat al însingurării

urcă o spirală presărată cu stele.


Trebuie să existe ( noi abia o zărim

ca pe o cicatrice suavă a umbrei )

o limită pentru sunet – zidul perfecţiunii

o strălucire închisă în munte

muma ecoului fermecătoarea zeiţă fluidă

dezlegând vibraţii din capcana surâsului.


Trebuie să existe ( în fiecare zi ne trimite

măsura de diamant a neîntoarcerii )

cineva care ne scrie pe chip alte semne

decât cele păstrate în adâncimi de fantasme

decât cele ce pregătesc otrava obişnuinţei

decât cele ce se odihnesc la rezervă

mai ales depărtarea trebuie să aibă o limită.


21 ianuarie 2010

de Grigore Rotaru Delacamboru

Autor photo : R . G . P .


duminică, 6 februarie 2011

460. Trebuie

Trebuie


Trebuie să trasăm hotarul dintre două creste

şi vom comite erori acceptabile cuprinse în limite stas

a vorbit vizitiul din ceasul de ciocolată al nopţii

trecând în revistă rombul înscris expansiunea

celula de apă şi simetria fără sfârşit a neantului

considerând că raportul dintre vizibil şi invizibil

nu ar avea implicaţii cutremurătoare.


Trebuie să aducem ofrande pentru zeiţa Rază

şi vom trece prin oglinzile mişcătoare ale sacrificiului

a clipit celula de iarbă înflorind

fără să-şi neglijeze rostul ce i-a fost dat

şi fără spaime că vremea e aşa de fluidă.


Trebuie să acceptăm că există candoare

şi vom purta vestea cea mare a înţelegerii

a zâmbit bobocul de crin ridicând învelişul

ca pentru o sărbătoare în vis.


Trebuie să recunoaştem puterea hazardului

prin care este permis unor lentile de probă

să croiască din neliniştea noastră zilnică

podoabe pentru zeiţe de abur îngândurate

( probabilitatea fragilă a semnului considerat )

ele plutesc deasupra râului care ne plimbă.


17 ianuarie 2001

de Grigore Rotaru Delacamboru

Autor photo : Ay
sâmbătă, 5 februarie 2011

459. Imperative

Imperative


Treci dincolo de jaluzele

au ţipat la mine cocorii de vată

eram singur

ei intrau în burta minunilor

toţi deodată.


Mai deschide fereastra

şi aprinde o rază

mă ruga o stea în stingere tristă

nu ai nevoie de semne

dezleagă-ţi ochiul ascuns

şi vezi ce există.


Pentru temeiul transfuziilor lente

e drumul sângelui în labirint spaţial

zeul o să treacă prin lentilă

trupul lui un nod de lumină

alergare continuă

în nemărginire fundal.


Semnează-ţi neliniştea limpede

cu tic-tacul din zimţi

în spaimele clipei ascunse

vor dispărea tuburile multicolore

o să fie la liber şi oxigenul

nu contează ce simţi

iarba e verde şi deasă

şi acoperă muchia cuţitului.


6 februarie 2000

de Grigore Rotaru Delacamboru
Autor photo : Ay


vineri, 4 februarie 2011

458. Cuvintele

Cuvintele


Pe aici prin vârful creionului

au trecut foarte multe cuvinte

călătorim în vis într-un alai

de frunze moi de umbreluţe-n zbor

şi această deschidere fără sfârşit

produce un pic de nelinişte

precum ai visa că te afli în visul

celui pe care îl visezi

gândul scrisul şi vorba devin

un fel de proprietate dublă

de aceea clipa de faţă curge

în clipa-dublură deodată

raza are puteri îndoite

la fel cuvântul şi tot ce există

după ce afli că şi altcineva

trăieşte propria-ţi viaţă

părăseşti visul acesta

cauţi un altul şi apoi un altul

dar cuvintele te urmăresc peste tot.


2 ian 2002

de Grigore Rotaru

Delacamboru

Autor photo : R . G .
joi, 3 februarie 2011

457. Retro

Retro


Să treacă vremea şi vom culege

din somnul unei păsări liniştea amintirii

ca pe un zâmbet ce se desface în raze

odată cu vremea toate curg

în tăcerea albastră a cerului

în urmă numai piatra de moară

a dorinţelor noastre

tocită de rădăcini şi seminţe

va trece vremea

şi vom sta întinşi fără sfârşit

ca apa neclintită într-un vas

prin care trece lumina

şi toate clipele ce-or fi să vină

şi tot noianul alb de spumă caldă.


26 octombrie 1977

de Grigore Rotaru

Delacamboru
Autor photo : R. G.